Privatni
Country

IMPRESSUM

LEDVANCE GmbH

Zastupan po Quinghuan Sun, Tim Yun Chen
Parkring 29-33
85748 Garching
Germany
 

Phone: +49 89-780673-100
E-mail: contact@ledvance.com
Internet: www.ledvance.com , www.ledvance.de
 

Odgovoran prema "German Interstate Broadcasting Agreement" (§ 55 para. 2):
Altagracia de Guia-Landenberger
LEDVANCE GmbH
Parkring 33
85748 Garching
Germany
 

Head Offices: Garching near Munich
Trgovački registar, Munich Registration Court: HRB 220074
Tax ID number: DE 302385885
 

Opće napomene

Sve potrebne mjere su poduzete da bi se osigurala ispravnost i kompletnost izjava. Nije moguće isključiti pojavu grešaka.

Europska unija pokrenula je internetsku platformu za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova.
Platforma Europske komisije za internetsko rješavanje sporova:
EU Commission platform for online dispute resolution: https://ec.europa.eu/odr

LEDVANCE nije ni dužan ni voljan sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.
 

Dijeli stranicu putem društvenih mreža